Hulp nodig?
Telefoon: 0413725707
E-mail: info@sportstimulering.nl

Gegevens initiatiefnemer(s) platform:

Try Out
Loopkantstraat
5405AC Uden

0413725707
info@sportstimulering.nl
https://www.try-out.nu

Gegevens developer platform:

Cultuur- & Sportstimulering Nederland
Burgemeester Buskensstraat 50
5401EE Uden
KVK: 17267991
Bankrekeningnummer: NL74 RABO 0302 0641 92

0413 72 57 07
info@sportstimulering.nl
https://www.sportstimuleringnederland.nl

Algemeen

Try Out biedt een platform dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen uit de gemeente.

Via het platform https://www.try-out.nu kunnen aanbieders uit de gemeente passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Try Out brengt vraag en aanbod tussen deze twee partijen tot stand met behulp van dit platform.

Try Out hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Try Out (hierna: wij of ons) verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.